Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1177089

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Rusça

Farsça

Arapça 

Sırpça

Bulgarca


Yanıt Açıklaması:

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Bir zamanlar dokuz bine yakın sözcüğün bulunduğu belirlenmiştir. Bugün Sırpçada sayısı yedi bine yaklaşan Türkçe alıntıdan badzànak ‘bacanak’, bàlta ‘balta’, dùšek ‘döşek’, jòrgan ‘yorgan’, kàjmak ‘kaymak’, òdzak ‘ocak’ bunlardan yalnızca birkaçıdır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum