Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360494

Türkçe sırasıyla köken ve yapı bakımından aşağıdaki dünya dillerinden hangileri arasında bulunmaktadır?


Altay dilleri-Bitişken diller

Ural dilleri-Bitişken diller

Hami Sami dilleri- Yalınlayan diller

Altay dilleri-Bükünlü diller

Ural dilleri-Bükünlü diller


Yanıt Açıklaması:

Türkçe, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmayan Altay dilleri grubu içinde yer almaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan eklenme, son eklenme şeklinde gerçekleşir ve bitişken diller içerisinde yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum