Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362958

Deyimler ve atasözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir.

Deyimler de atasözleri gibi yargı bildirmezler.

Deyimler amaç bakımından atasözlerinden farklıdır.

Deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak; atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar.

Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır.


Yanıt Açıklaması:

Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözü ise, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir. Yaşanmış birtakım olaylardan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışır, bir öğüt verir. Bazı deyimlerde yargı bulunsa da genelde deyimler yargısız ifadelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum