Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363034

Aşağıda Orhun Yazıtlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Orhun Yazıtlarında sadece Çince ve Sanskritçe kullanılmıştır. II. Orhun Yazıtlarında Tibetçe dili yoğunluklu olmak üzere toplam beş dil kullanılmıştır. III. Orhun Yazıtlarında beş dil kullanılmış ancak çok az sayıda sözcüğe yer verilmiştir. IV. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerle başlayan etkileşim daha sonra Türk yazı dillerini de etkilemiştir. V. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerin sözcük dağılımı eşittir.


I, II, III
I, II, V
Yalnızca III
III, IV
Hiçbiri

Yanıt Açıklaması: İlkeden yola çıkarak genele varma olduğu için analiz düzeyinde bir sorudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum