Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365379

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi
birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı
düşüncede ayırma olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


soyutlama

mecaz

kavram

istiare

söz varlığı


Yanıt Açıklaması:

Soyutlama: Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.

Yorumlar
  • 0 Yorum