Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365322

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede yer alan sözcük öbeklerinin genel özellikleri arasında yer almaz?


Herhangi bir yargı bildirmezler ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterirler.

İki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

O¨bekleri oluşturan sözcükler, kuralsız bir biçimde bir araya gelir.

Eklenme açısından tek bir sözcük gibi işlem görür ve çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.

Cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getirirler.


Yanıt Açıklaması:

O¨bekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir. Bu kurallılık çerçevesinde, yardımcı öge olan sözcük önce, asıl öge olan sözcük sonra gelerek öbeği oluştururlar. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum