Türk Dili 1 Final 44. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin kullanımı ile ilgili yanlış bir bilgidir? 


Yazılışla söyleyiş arasında değişiklikler olması 

Yazı dilinin daha durağan, konuşma dilinin gelişime açık olması 

Yazıldığı gibi okunan okunduğu gibi yazılan bir dil olması

Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin çekiminde birtakım seslerin düşürüldüğü

Kimi sözcüklerin kullanımında ses türemesinin ortaya çıkması 


2.Soru

Dili konuşanların yeni karşılaştıkları kavramlara dil içerisinde çeşitli yollarla karşılıklar oluşturmaları biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Türetme

Tamlama

Ekleme

Birleştirme

Çekimleme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dildir?


Macarca

Türk dili

Fransızca

İngilizce

Japonca


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ötümsüzleşmenin uymadığı bir sözcük vardır?


Parmak

İlaç

Pastırma

Renk

Ağaç


5.Soru

“Şimden gerü divanda, dergâhta, bargâhta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Fatih Sultan Mehmet

Kanuni

Atatürk

Karamanoğlu Mehmet

Sokullu Mehmet Paşa


6.Soru

"Adam, sırıklara fasulyelerin küçük, ürkek çiçeklerini gördü." cümlesinde hangi kısaltma öbeği kullanılmıştır?


İlgi öbeği

Belirtme öbeği

Yaklaşma öbeği

Bulunma öbeği

Ayrılma öbeği


7.Soru

Dili konuşanların yeni karşılaştıkları kavramlara dil icerisinde çeşitli yollarla karşılıklar oluşturmaları biçiminde tanımlanabilen türetme, Türkçe’de hangi yol ya da yollar kullanılarak yapılır?


Çekimleme

Ekleme

Ulama

İkileme

Kalıplaştırma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyim ve birleşik sözler arasındaki farklılıklardan biridir?


Birleşik sözü oluşturan iki sözcük bitişik yazılmaz. Deyimlerin bir kısmı bitişik yazılır.

Deyimi oluşturan iki sözcük arasına başka hiçbir ek ya da sözcük giremez. Birleşik sözlerde girebilir.

Birleşik sözlerde ikinci sözcük normal fiil olarak çekimlenir. Deyimlerde bu olmaz.

Deyimlerde sözcüklerden biri değiştirilemezken birleşik sözlerde değiştirilebilir.

Deyimler derin anlama sahipken birleşik sözcüklerin böyle bir özelliği yoktur. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirilen alanlardan değildir?


Türk dilinin tarihsel derinliği

coğrafi yaygınlığı

söz varlığının genişliği

ilişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu

akrabalık adlarının azlığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede yer alan sözcük öbeklerinin genel özellikleri arasında yer almaz?


Herhangi bir yargı bildirmezler ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterirler.

İki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

O¨bekleri oluşturan sözcükler, kuralsız bir biçimde bir araya gelir.

Eklenme açısından tek bir sözcük gibi işlem görür ve çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.

Cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getirirler.


11.Soru

Seçeneklerden hangisi eylemden ad yapma takısı almış bir sözcük değildir?


Yazar

Eğlence

Bulmaca

Gezegen

Sulak


12.Soru

Halk ağzından yazı diline aktarılan ''pöçük'' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Kuyruk sokumu, kuyruk

Düz, ince, yassı taş

Sel, akarsu ince çamur, birikinti getirip yığmak

Yenilen bir çeşit mantar, mantar

Yumruk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yabancı dille eğitimin olumsuz sonuçlarından biri olamaz?


Türkçenin bilim ve öğretim dili olarak gelişmesine engel oluşturması
Bilimsel makalelerin Türkçe yerine İngilizce yazılmasına teşvik edilmesi
Yabancı dille bilim öğretmenin öğrenimi güçleştirmesi
Yabancı bilim adamlarının araştırmaları sonucu yazılmış eserlerin okunması
Yabancı dilin iyi öğrenilmesi

14.Soru

Türkçede akrabalık adlarının zenginliğini aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?


Türkçenin eklemeli bir dil olması
Türk atasözlerinin sayıca çokluğu
Ses uyumlarının güçlü olması
Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması
Çeşitli dillerin etkisi altında kalması

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aitlik öbeği taşımaktadır?


Ocaktaki yemek

Sıcak su

Yeşil elma

Hey dostlar

Muhasebe müdürü


16.Soru

I. Adlar II. Sıfatlar III. Zarflar IV. Zamirler V. Devirler Yukarıdaki terimlerden hangileri geleneksel sözcük türlerindendir?


Yalnız I
Yalnız V
IV ve V
I, II ve V
I, II, III ve IV

17.Soru

I. Eğitim sisteminin düzenlenmesi

II.Güzel Türkçe'nin yaygınlaştırılması

III. Şirket ve ürün adlarının Türkçeleştirilmesi

Türkçe'nin sorunlarının çözülmesi için yukarıda verilenlerden hangisi/ hangilerinin yapılması gerekmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki sözlere örnek olarak verilemez?


Sıhhatler olsun
Uğurlar ola
Yerin kulağı var
Gözün aydın
Su verenlerin bol olsun

19.Soru

Atatürk'ün gerçekleştirdiği, Türkçenin bilim dili olarak işlenmesine katkıda bulunan,  çalışma hangi alana aittir?


Türkçe

Kimya

Biyoloji

Geometri

Fizik


20.Soru

"Türkiye Türkçesinin de içinde yer aldığı Türk yazı dilleri, lehçeleri ve ağızları, bugün ............. kıyılarından başlayıp Hindistan’ın kuzeyine, Kuzey Batı Avrupa’nın Atlas Okyanusu’ndaki kıyılarından başlayıp ........... içlerine kadar olan geniş alanda yazı, konuşma, bilim, sanat ve kültür dili olarak yayılmış bulunmaktadır." ifadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


Avrupa - Balkanlar 

Kuzey Buz Denizi - Çin 

Buz Denizi - Kuzey Kıbrıs 

Orta Asya - Uzak Doğu

Orta Doğu - Balkanlar