Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139222

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece yapısı diğerlerinden farklıdır?


Kir

Sel

Var

Varlık

Sert


Yanıt Açıklaması:

Kir, sel, var ve varlık sözcüklerindeki hecelerin yapısı CVC (ünsüz, ünlü, ünsüz) biçimindeyken sert sözcüğündeki hece yapısı CVCC (ünsüz, ünlü, ünsüz, ünsüz) biçimindedir. Doğru cevap E’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum