Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360760

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin söz varlığının çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir ?


Farklı coğrafyalarda çeşitli medeniyetler üretmiş bir dil olması

Pek çok eski medeniyet diline sözcük kazandırmamış olması

Çok erken devirlerde dallanıp budaklanarak lehçelere ayrılmış olması

Farklı coğrafyalara eserler armağan etmiş olması

Geçmişi çok eski tarihlere dayanıp yaşamını sürdüren bir dil olması


Yanıt Açıklaması:

Başka dillere kelime aktaran bir dil zengin bir dil veya dil varlığı çeşitli bir dil olarak kabul edilir.Gene geniş coğrafyalarda hüküm süren ve tarihi eski diller de söz varlığı çeşitli dillerdir. Doğru yanıt 'B' seçeneğinde verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum