Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360767

Aşağıdaki ikilemelerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Anlatım gücünü artırmak için kullanılmaz.

Deyimlere ikilemelere rastlanmaz.

İkilemelerde genellikle az heceli sözlük önce, çok heceli sözcük sonra gelir.

Özel adlardan oluşmuş ikileme yoktur.

Fiillerden ikileme oluşturulamaz.


Yanıt Açıklaması:

A, B, D ve E şıkları ikilemeler için doğru ifadeler değildir. 'C' şıkkı doğrudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum