Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362772

I. Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmez, ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterir. II. Sözcük öbekleri iki ve daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir. III. İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir. IV. Çekim ekleri, sözcük öbeğinin son ögesine getirilir. V. Sözcük önekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görmezler, Yukarıdakilerden hangileri sözcük öbeklerinin özelliklerini ifade etmektedir?


I, II, V
II, III, V
I, II, III, IV
III, IV, V
I, II, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap c şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum