Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365421

Toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima belirleyici olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenleden biri olarak sayılmaz? 


Ticari ilişkiler 

Savaşlar 

İcat ve buluşlar 

İslamiyetin yayılması 

İnanç sistemleri 


Yanıt Açıklaması:

Ticari iliş- kiler, savaşlar, barışlar, buluşlar, felaketler kısacası yeryüzünde yaşanan her olay, dillerin birbirini etkilemesinde pay sahibi olmuştur. Bir inanca girme, bir uygarlık dairesine katılma da dillerin etkilenmesinde bir başka etkendir. İslamiyet tek başına değil her inanç siteminin farklı etkisi olmuştur. Doğru yanıt D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum