Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360534

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyinde Kıpçak Türkçesi’yle yazılmış en önemli eserdir?


Codex Cumanicus

Mecalisü’n-Nefayis

Muhakemetü’l-Lügateyn

Nesayimü’l-Mahabbe

Atebetü’l-Hakâyık


Yanıt Açıklaması:

Karadeniz’in kuzeyinde Kuzey Türkçesi (Kıpçak Türkçesi)’yle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. Mecalisü’n-Nefayis, Muhakemetü’l-Lügateyn ve Nesayimü’l-Mahabbe eserleri Çağatay Türkçesiyle yazılmıştır. Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan Atebetü’l-Hakâyık ise Orta Türkçe dönemine ait bir eserdir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum