Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363120

Sosyal medya ile dünyanın bir yerinden başka bir yerine anında aktarılabilen yazılı, sesli, görüntülü yeni bir iletişim ortamı giderek yayılmaktadır. Gönderilen iletilerin bütün takipçilere anında ulaşmasının yanında bu takipçilerin de iletileri kendi takipçileriyle paylaşması hızlı bir akış ve etkileşim sağlamaktadır. Bu hızlı iletişim olanaklarıyla Türkçenin kullanımı farklılaşmakta, kısaltılan ve yabancı sözcüklerden etkilenen kelimeler artmaktadır. Bu etkinin olumsuz yönlerini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Sosyal medya yerine mektup, telgraf, faks gibi geleneksel yöntemlere dönülmelidir
Sosyal medya kullanıcıları eğitime tabi tutulmalıdır
Sosyal medyayı kullanacak bireyler seçilmelidir
Sosyal medya kullanımı bırakılmalıdır
Sosyal medyada yazım (imla) ve söyleyiş kurallarına uyulmalıdır

Yorumlar
  • 0 Yorum