Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365307

Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.
Cümlenin asıl nesnesi olan öge, özne görünüşündedir; ama cümlenin asıl öznesi değil sözde öznesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne bulunur? 


Ablam ve abim tatil başladığı için çok mutlulardı.

Kar, her yeri kaplayan kar, bizi eve hapsetmişti.

İkisi de güle oynaya evden çıktılar. 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Benim dedem, Kurtuluş savaşına katılmış bir gaziydi.


Yanıt Açıklaması:

A seçeneğinde Aynı yükleme bağlanmış birden fazla kişi veya varlık özne olabilir. Bunlar birbirlerinden virgül veya bağlaçla ayrılır ve tek bir öge (özne) olarak kabul edilir.

B seçeneğinde Özne, yükleme açıklayıcısı ile birlikte de bağlanabilir.

C seçeneğinde Özneden sonra gelen kimi zaman özneyi pekiştirmek, anlatıma güç katmak için “de,” bağlacı, “mi” soru eki ya da dönüşlülük zamiri ile birlikte kullanılabilir.

D seçeneğinde Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. Cümlenin asıl nesnesi olan öge, özne görünüşündedir; ama cümlenin asıl
öznesi değil sözde öznesidir. Sözde özne, cümlede işi yapan öge değil yapılan işten
etkilenendir.

E seçeneğinde cümlenin yüklemi “Kurtuluş savaşına katılmış bir gaziydi.” sıfat tamlaması olan bir sözcük öbeğidir. Cümlenin öznesi ise “benim dedem”dir. Özne iyelik eki almış bir sözcük öbeğidir.

Doğru yanıt D 

Yorumlar
  • 0 Yorum