Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360775

Türkçe'deki anlamı değişmeden önceki halleriyle atasözlerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?


Mesnevi

Kutadgu Bilig

Garibname

Divanü Lügati’t-Türk

Atabetül Hakayık


Yanıt Açıklaması:

Türkçede yaklaşık 4.500 atasözü bulunmaktadır. Bu atasözlerinden kimileri küçük ses farklılıkları dışında yüzyıllardır değişmeden günümüze gelirken kimilerinde az çok sözcük değişmeleri yaşanmıştır. Atasözlerinin değişmeden önceki hallerinin içeren eser, Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati’t-Türk isimli eseridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum