Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360782

Türkçe'nin yapı bakımından eklemeli olması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?


Etkileşime girdiği dil sayısının artmasına

 Yeterli edebiyat ürününün ortaya çıkarılamamasına

Diğer dillerden kelimeler kullanılmasına

Yeni sözcük türetmenin kolaylığına

Ses uyumunun güçlü oluşuna


Yanıt Açıklaması:

Yapı bakımından eklemeli dil olması dolayısıyla Türkçede yeni sözcükler, terimler tü- retmek çok daha kolaydır. Hiç kuşkusuz bu özellik, yalnız Türkçe için değil yapı bakımından aynı özelliğe sahip diğer diller için de geçerlidir. Yapım eklerinin sayıca çok ve işlevsel olduğu dillerde bu özellik daha güçlü iken daha az sayıda yapım ekine sahip olan dillerde ekler yoluyla türetilen sözcükler daha sınırlı sayıdadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum