Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362542

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacip tarafından yazılan önemli bir eserdir?


Kutadgu Bilig
Atebetü'l-Hakayık
Divanü Lügati't-Türk
Mukaddimetü'l-Edeb
Divan-ı Hikmet

Yorumlar
  • 0 Yorum