Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362938

Türkçe yazılı metinlerde deyim kullanımını ilk olarak hangi metinlerde görüyoruz?


Hikâye- Ebu AliSina ve Ebu’l-Hars

Esrar-ı Hikmet

Orhun Yazıtları

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Manas Destanı


Yanıt Açıklaması:

Türkçe, köklü ve zengin bir dildir. Bir dilin köklü bir tarihe sahip olması, bir anlamda deyim varlığının da zenginleşmesi demektir. Çünkü deyim oluşması, biraz da zamanla ilgili bir durumdur. Türkçe, bugünkü bilgilerimizle ilk yazılı metinler olarak adlandırdığımız Orhun Yazıtları’nda çok yüksek bir anlatım gücüne sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum