Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363101

I. Orhon Yazıtları'nda kullanılan dil son derece gelişmiştir.

II. Kurallı bir dil bilgisinin varlığı dikkati çeker.

III. Üslup son derece akıcı ve sürükleyicidir.

IV. Türk edebiyatında hitabet türünün ilk örneğidir.

Yukarıda Orhon Yazıtları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız IV

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Türk yazı dili, İkinci Göktürk Kağanlığı Dönemi’nde VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen
Orhon Yazıtları ile başlar. Ancak bu yazıtlarda kullanılan dil son derece gelişmiştir, işlektir. Henüz yazı dili niteliğini kazanmış, yeni yazı dili olmuş bir dil gibi değildir. Kurallı
bir dil bilgisinin varlığı dikkati çeker. Sözcüklerin gerçek anlamlarının yanı sıra mecaz
anlamları da gelişmiştir. Orhon Yazıtları’nda deyimler, atasözü niteliğini kazanmış söz
kalıpları vardır. Bir dilde deyim ve atasözlerinin oluşabilmesi için yüzlerce yılın geçmesi
gerekmektedir. Üslup son derece akıcı ve sürükleyicidir. Türk edebiyatında hitabet türünün ilk örneği olmasına karşın son derece etkileyici bir anlatım söz konusudur. Bütün bu
özellikler, Türk dilinin tarihinin çok daha öncelere, tarihin karanlık dönemlerine kadar
uzandığını gösteren kanıtlardır. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum