Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365301

Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunan Sözcük Öbekleri göz önüne alındığında aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 


büyük okul 

demir kapı

bir adam 

birkaç ev 

anlamsız söz 


Yanıt Açıklaması:

Tamlayan tamlanan sözcük öbeklerinde önce gelen öge, kendinden sonra gelen ögeyi
farklı yönlerden belirtir ya da niteler. 

Takısız ad tamlaması ad + ad : demir kapı
Sıfat tamlaması sıfat + ad : büyük okul, bir adam birkaç ev, anlamsız söz

Doğru yanıt B 

Yorumlar
  • 0 Yorum