Türk Dili 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli olan koşullardan biri değildir ?


Olaylardan ders çıkarmayı becerebilen bir kişi tarafından olup bitenlerin iyi gözlenmesi, kısa, keskin, insanların zihninde yer edebilecek üslupla dile getirmesi

Toplumun geniş kesimlerini ilgilendirecek niteliğe sahip olması

Ders verici olması

Kesin bir yargı bildirmesi

İnsanlar tarafından beğenilmemesi 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir eylemdir?


İç-

Gül-

Uyu-

Koş-

Yüz-


3.Soru

Trabzonlu bir çocuk ile İstanbullu bir çocuk arasındaki özellikler seçeneklerden hangisinde kesinlikle doğru verilmiştir?


Tuttuğu futbol takımları farklıdır.
Geleneksel gelişimleri çok benzerdir.
Şive farklılığı vardır.
Okula başlama yaşları farklıdır.
Dilleri farklıdır.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğduğunu belirten kuramdır?


Ding-dong kuramı

Ünlem kuramı

Etkileşim kuramı

Güneş dil kuramı

Yansıma kuramı


5.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kopyalama yoluyla oluşmamıştır?


ahtapot

körfez

demet

arzu

jilet


6.Soru

Hangi sözcüğün ilk hecesinin kısa veya uzun söylenmesi anlatım farklılığını ortaya çıkarır?


Rakip

Hakim

Varis

Fakir

Nasip


7.Soru

"Akvaryumdaki balıklar suyun kirliliği yüzünden oksijensiz kalıp öldüler." cümlesinde yer alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?


akvaryum
kirlilik
su
oksijen
balık

8.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tekrar öbeği yoktur?


Hemen hemen işlerinin çoğunu bitirdik.
Salonda her zamanki gibi yedi sekiz konuk vardı.
Öğrendiklerimden kafam allak bullak oldu.
Haberi duyar duymaz sağ sola telefon etti.
Zengin mi fakir mi olduğunu belli etmiyordu.

9.Soru

Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunan Sözcük Öbekleri göz önüne alındığında aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 


büyük okul 

demir kapı

bir adam 

birkaç ev 

anlamsız söz 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'deki ünlülere ilişkin doğru bir ifadedir?


"u" art, yuvarlak ve dardır.
"e" art, düz ve dardır.
"i" ön, düz ve geniştir.
"ü" ön, geniş ve ortadır.
"ı" ön, düz ve dardır.

11.Soru

Türkiye Türkçesi'nin balkanlarda ve  yazı, edebiyat, yayın kısmen de öğretim dili olarak kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Türkçe'nin Osmanlı Devleti’nin resmi dili olması

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız

Uydudan yapılan radyo ve televizyon yayınları

Ağ ortamındaki yayımcılığın teknoloji ile gelişmesi

Yurt dışında yayımlanan gazete ve dergiler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapım ekleri kullanılarak türetilmiş Türkçe kelimelerden biri değildir?


ağaç

bakan

bilişim

görüntü

öğrenci


13.Soru

  1. Şu okul bir bitse
  2. Bu sınavı kazanmalısın
  3. Sen onun kusuruna bakma
  4. Sırlarınızı başkalarına anlatmayın
  5. Geçmiş olsun

 Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem emir kipiyle çekilmiştir?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

II-III-IV

III-IV-V


14.Soru

"Ana dilinden başka bir dil öğrenmek zorunda kalınca kişinin beyni, önceleri direnç gösterir; ancak zaman geçtikçe durumu kabullenir." bu direnmenin nedeni, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


Beynin, ana dilinin mantığını önceden kendi yapısına göre kurgulaması.
Kişinin sık sık farklı dillerin konuşulduğu ülkelerde gezi turlarına katılması.
Kişinin anadilinden başka üç farklı dili daha konuşabilmesi.
Bir çocuğun annesinin ya da babasının farklı bir dil konuşması.
Kişinin küçüklüğünden beri, yabancı bir dilin konuşulduğu çevrede yetişmesi.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikilemelerin özelliklerinden değildir?


İkileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat çekici özellikleri ses benzerliklerinden kaynaklanan ses uygunluğudur.

Türkçe’de sınırlı sayıda sözcük türünden ikileme yapmak mümkündür.

ikilemeler kullanılırken bir çeşit uyaklı yapılar ortaya çıkarılmıştır.

İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler de bir sistem içerisinde kullanılırlar.

İkilemeler, uzun süre yan yana kullanılarak kalıplaşmış, donuklaşmış sözlerdir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlemler ile kurulan ikilemelere örnektir?


öbek öbek

dizi dizi

dağ taş

hay hay

bu şu


17.Soru

“S¸imden gerü divanda, derga^hta, barga^hta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkaran devlet büyüğü kimdir?


Kanuni Sultan Süleyman

I. Osman

Orhan Bey

Alaaddin Keykubat

Karamanoğlu Mehmet Bey


18.Soru

Türkçe sözlüğe göre Türkçenin en fazla alıntı yaptığı dil hangisidir?


Fransızca

İngilizce

İtalyanca

Arapça

Farsça


19.Soru

Duydum ki İstanbul’ a gitmişsin.

Yukarıdaki tümcede görülen yabancı unsur, Türkçenin hangi dilbilgisi kuralına aykırıdır?


İkili çokluk bulunmaması

Tamlamalarda tamlayanın tamlanandan önce gelmesi

Sözcüklerin cinsiyeti bulunmaması

Ön ek bulunmaması

Yan cümlenin önce, asıl cümlenin sonra gelmesi


20.Soru

Orhon Yazıtlarının söz varlığında az sayıda yabancı dilden geçme alıntı sözler vardır. Aşağıdaki dillerden hangisinden alınma sözcüklere Orhon Yazıtları’nda rastlanır?  


Fransızca

İbranice

Rusça

Çince

Arapça