Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365374

Aşağıdakilerden hangisi ikilemelerin özelliklerinden değildir?


İkileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat çekici özellikleri ses benzerliklerinden kaynaklanan ses uygunluğudur.

Türkçe’de sınırlı sayıda sözcük türünden ikileme yapmak mümkündür.

ikilemeler kullanılırken bir çeşit uyaklı yapılar ortaya çıkarılmıştır.

İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler de bir sistem içerisinde kullanılırlar.

İkilemeler, uzun süre yan yana kullanılarak kalıplaşmış, donuklaşmış sözlerdir.


Yanıt Açıklaması:

Türkçe’de bütün sözcük türlerinden ikileme yapmak mümkündür. Özel adlardan kurulan ikileme sayısı fazla değildir: Çinden Maçine, Hanyayı Konyayı gibi birkaç örneği görülür. Cins adlarından pek çok ikileme kurulmaktadır: öbek öbek, sıra sıra, dizi dizi, dağ taş, yol yolak vb. Zamirler de ikileme kuruluşunda yer alırlar: O bu, bu şu, sen sen vb. Ünlemlerden de ikilemeler kurulur: Hay hay, hele hele vb. Fiiller de değişik çekimli biçimleriyle ikilemeler içerisinde yer alırlar: Olur olmaz, oldu olacak, düştü düşeli, geldi geleli, buyur buyur vb.

Yorumlar
  • 0 Yorum