Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365447

Duydum ki İstanbul’ a gitmişsin.

Yukarıdaki tümcede görülen yabancı unsur, Türkçenin hangi dilbilgisi kuralına aykırıdır?


İkili çokluk bulunmaması

Tamlamalarda tamlayanın tamlanandan önce gelmesi

Sözcüklerin cinsiyeti bulunmaması

Ön ek bulunmaması

Yan cümlenin önce, asıl cümlenin sonra gelmesi


Yanıt Açıklaması:

Aslında her dilde alıntı sözler bulunur ancak dil bilgisi ögeleri, kuralları kolay kolay bir dilden bir başka dile geçmez. Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneminde Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları ve ögeleri de dilin yapısına etki etmeye başlamıştır. Bunlardan biri de, yan cümlenin önce, asıl cümlenin sonra geldiği Türkçenin söz dizimi kuralına aykırı olarak, asıl cümlenin önce yan cümlenin sonra geldiği ki’li birleşik cümlenin yaygınlaşma­sı olmuştur. Bu yapıdaki cümleler, özellikle düzyazıda satırlarca sürüp giden ifadelerin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Doğru cevap E' dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum