Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362798

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemle yapılan birleşik eylem bulunmaktadır?


Yeni bir araba satın aldık.

Birçok aile şehri daha önceden terk etti.

Sana her zaman yardım etmek isterim.

Şehrin yıllar önce gördüğüm güzelliği kaybolmuştu.

Duydukları karşısında sokağın ortasında kalakaldı. 


Yanıt Açıklaması:

Eylemle yapılan birleşik eylemler: “eylem+ zarf-eylem + yardımcı eylem” şeklinde
oluşturulan birleşik eylemlerdir. “bil-, ver-, gel-, gör-, kal-, dur-, yaz-, koy-”
yardımcı eylemleri ile oluşturulan birleşik eylemlerde eylem ile yardımcı eylem
arasına “ –A, -I , -U” bazen de “-ıp /-ip” zarf-eylemleri girer.
Örnek: Duydukları karşısında sokağın ortasında öylece kalakaldı.
Okulların tatil olduğunu ancak gün sonunda öğrenebilmişti.
Ailede yıllardır süregelen kavgaların bitmesi için çok uğraştı.

A, B, C ve D seçeneklerinde adla yapılan birleşik eylem, E seçeneğinde eylemle yapılan birleşik eylem vardır. Doğru yanıt E 

Yorumlar
  • 0 Yorum