Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363009

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden biri değildir?


Hayata dair bilgece bir anlatımla öğütler verilir.
Ulusun geleneksel dünya görüşünü içinde barındırır.
Ulusun duygu dünyasında yer alan değerleri içerir.
Yoğun bir bilgiyi canlı tutarak aktarmakla görevlidir.
Atasözlerini meydana getiren sözler mastarla bitirilir.

Yanıt Açıklaması: Hemen hemen tamamı tek cümleden olusan atasözleri genellikle iki kısımdan oluşur ve ikinci kısım birinci kısımda ifade edilen fikri ve anlamı kuvvetlendirir. Atasözlerinin değil, Türkçedeki deyimlerin büyük bir kısmı mastarla biter.
Yorumlar
  • 0 Yorum