Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363063

"Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneminde ............... ve ............... dil bilgisi kuralları ve ögeleri de dilin yapısına etki etmeye başlamıştır.  Kitaplar yerine kütüb, şairler yerine şuara, yetimler yerine eytam, memurlar yerine memurin, şahlar yerine şahan bu etkilenmenin örnekleri arasında gösterilebilir."

Metinde boş bırakılan yerlere hangi dil eşleşmesi yazılmalıdır?


Çince - Farsça

Arapça - Farsça

Arapça - Süryanice

Farsça - İtalyanca

İtalyanca - Fransızca


Yanıt Açıklaması:

Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneminde Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları ve ögeleri de dilin yapısına etki etmeye başlamıştır.
Alıntı sözcüklerin çokluklarının Türkçedeki çokluk ekiyle değil Arapçadaki, Farsçadaki
özgün çokluk biçimleriyle kullanılması: kitaplar yerine kütüb, şairler yerine şuara, yetimler yerine eytam, memurlar yerine memurin, şahlar yerine şahan, mürgler yerine mürgân ‘kuşlar’, bendeler yerine bendegân ‘köleler’ gibi...

Yorumlar
  • 0 Yorum