Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363070

I Toplumun konuştuğu dilin sözcüklerini II Hazır söz kalıplarını III Deyimlerini IV Ses uyumlarını V Dilin işlevselliğiniDilin söz varlığı yukarıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?


I-II-III

I-IV-V

I-III-V

II-III-IV

III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Söz varlığı yalnızca bir sözcük dizisi değildir. Bir toplumun yaşayışına, yaşayış şekline, hayata bakış tarzına, maddi ve manevi değerlerine, inançlarına kısacası kültürüne ilişkin ilk bilgileri söz varlığından elde edebiliriz. Söz varlığı toplumun konuştuğu dilin sözcük­lerini, deyimlerini, hazır söz kalıplarını, atasözlerini kapsar.

Yorumlar
  • 0 Yorum