Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363207

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada karşılaşılan kural dışı yazışma biçimlerinden biri değildir?


Büyük harfle ilgili kurallara aykırı davranmak

Sınırlı sayıda sözcüklerle konuşmak

Sözcüklerin yazımında özensiz davranmak

Ünlü harfleri yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazışmak

Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmamak


Yanıt Açıklaması:

Sınırlı sayıda harfin kullanılabildiği ortamlarda sözcüklerde ünlü harfleri yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazışma, büyük harf ile ilgili kurallara aykırılık, sözcüklerin yazımında özensizlik, noktalama işaretlerine uymama gibi olumsuzluklar dikkat çekmektedir. Kişiler sosyal medyada sınırlı sayıda karakter ve sözcükle konuşmak zorunda kalsalar da bu, dille ilgili bir sorun değildir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum