Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363232

Aşağıdakilerden hangisi yazım sözcüğünün eş anlamlısıdır?


imla

sesletim

söyleyiş

telaffuz

ses


Yanıt Açıklaması:

Yazım, imla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi;
söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Yazım kuralları ve sözlerin, özel adların, kısaltmaların bu kurallara göre yazılmış biçimleri, abece sıralamasına göre yazım
kılavuzunda yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum