Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365491

Tükçe dilinini konuşanlar dili konuşmada bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun nedeni olarak belirtilmektedir? 


Türkçenin yok olmaya başlaması 

Yabancı sözcüklerin tercih edilmesi 

Dil konuşurların yetersizliği 

Sözcük türetmenin zorluğu 

Anlatım gücünün zayıflığı 


Yanıt Açıklaması:

Konuşurların yetersizliği yüzünden dillerini gereği gibi kullanamamaları dilin değil konuşurların sorunudur. Yetersiz eğitim almış olan, ana diline özen göstermeyen konuşurun yetersizliği dilden kaynaklanan bir sorun değildir. Doğru yanıt C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum