Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #1165972

Dilimizde bazı sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında son harfleri değişir. buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nöbetleşmeye örnek teşkil eder?


C-Ç
D-T
Ç-C
B-P
Ğ-K

Yanıt Açıklaması: İki veya daha fazla heceli sözcüklerin sonundaki /ç/ sesleri , ünlüyle başlayan ekle kullanıldığında /ç/ > /c/ olur: kıvanç+ı+m > kıvancım.
Yorumlar
  • 0 Yorum