Türk Dili 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sözcüklerin hangisi diğerlerinde farklı bir yazım kuralı gerçekleşmiştir?


Burda

Kıvrım

Gönlüm

Azıcık

Koklamak


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle başlatılmaz?


Gezegen isimleri

Dil isimleri

Meslek isimleri

Gün isimleri

Bayram isimleri


3.Soru

Sözün istenmeyen şekilde bittiğini, kesik cümlelerde
okuyana bırakılan parçayı göstermede, ayıp karşılanan
kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini
göstermede kullanılan yardımcı işaret aşağıdakilerden
hangisidir?


Noktalı virgül

İki nokta

Üç nokta

Ayraç

Ünlem


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir deneme türü değildir?


Eleştirel deneme.
Klasik deneme.
Felsefi deneme.
Bilimsel deneme.
Edebi deneme.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde sözcük sonunda /t/ > /d/ nöbetleşmesi ile ilgili bir yazım yanlış vardır?


dört > dördüncü

art > ardına

sırt > sırtını

yanıt > yanıdı

dert > derdi


6.Soru

Tercüman-ı Ahval gazetesiyle Türk basınına girmiş olan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Gezi
Deneme
Makale
Fıkra
Eleştiri

7.Soru

Bir yazının amacına ulaşabilmesi için uyulması gereken kurallara ne denir?


Yazım kuralları
Dil bilgisi
Öykü
Ünlü uyumu
Edebiyat

8.Soru

Aşağıdaki eklerden hangisi büyük ünlü uyumuna girer?


+yor

+ken

+leyin

+DAn

+DAş


9.Soru

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?


köpek balığı

hamamböceği

yerelması

madensuyu

haftabaşı


10.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük ünlü uyumuna, hem de küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük bulunmaktadır?


Sorardım sırrını hiç düşünmeden, bu fani gönlümün sevinci neden?

Açsam rüzgâra yelkenimi dolaşsam ben de deniz deniz.

Ve bir sabah vakti, kimsesiz bir limanda bulsam kendimi.

Aya haber sal çıksın bu gece, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.

Uzak bir sevgiden her ne kalmışsa, unutuldu ve duruldu kalbimiz.


11.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


Beyini sulandı.

Gönlü kırıldı.

Burnu sürtündü.

Göğsü daraldı.

Ağzı yamuldu.


12.Soru

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ikilemelerden hangisinin yazımı doğrudur?


Param parça oluverir dünyan.

Çırıl çıplak bozkırlara dönersin.

Çepe çevre sarar insanı yalnızlık.

Sen de tıpa tıp onlara benzersin.

Pisi pisine yok olur gidersin.


13.Soru

I- Masadaki anahtar kimin?

II- Yemeği çok yapayımki misafirlere yetsin

III- Derlerki buralarda çok yaban domuzu olurmuş.

IV- Oraya hiç gitmedim yolu nasıl bilebilirim ki!

'ki' nin yazılımı hangi şıkta doğru verilmiştir?


I ve IV

II ve III

I ve III

III ve IV

II ve IV


14.Soru

Hangisi “yaşam öyküsü” ile eş anlamlıdır?


Biyografi
Röportaj
İzlenimsel eleştirel deneme
Etnografi
Kaligrafi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesinin olduğu bir sözcükte ünlü daralması da vardır?


Altı haftadır bizim takımımızda oynuyordu.

Her seferinde aynı hatayı yapıyordu.

Dershanede gördüğü konuları evde tekrarlıyordu.

Bu konuda söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum.

Durup dururken ne diye bağırdı ki...


16.Soru

Dilimizde bazı sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında son harfleri değişir. buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nöbetleşmeye örnek teşkil eder?


C-Ç
D-T
Ç-C
B-P
Ğ-K

17.Soru

Aşağıdaki örnekte hangi yazım kuralı ihlal edilmiştir?

Bir kadın gurubu, gözleri komutanın penceresine dikili duruyor.


Özel İsimlerin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Pekiştirme Sıfatlarının Yazımı

Ek Fiilin Yazımı

Yabancı Sözcüklerin Yazımı


18.Soru

Eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiri türü hangisidir?


Yapıta dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Sanatçıya dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri

Okura dönük eleştiri