Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #962085

Aşağıda görülen işletme adı yazılırken hangi yazım kuralı ihlal edilmiştir?


Küçük ünlü uyumu

Büyük ünlü uyumu

Ünsüz uyumu

Ünsüz nöbetleşmesi

Ünlü daralması


Yanıt Açıklaması:

Ünsüzler ötümlü ve ötümsüz diye ikiye ayrılırlar. Bu ünsüzlerin bir kısmı, ünsüz uyumu dediğimiz kural gereği birbiriyle nöbetleşen çiftleri teşkil ederler: c ~ ç, d ~ t, k ~ g. Bu durum, yazımda aşağıdaki uygulamalara yol açar: (1) Sözcük ötümsüz ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir: Türk+çe > Türkçe, kayık+çık > kayıkçık, saç+tan > saçtan, iş+te > işte; bit-kin > bitkin, at-kı > atkı, kaç-tı > kaçtı, bak-tık+ça > baktıkça, iç+tik+i > içtiği vb. (2) Sözcüğün sonu ötümlü ünsüz veya ünlü ile bitiyorsa ekin ötümlü ünsüzle başlayan biçimi getirilir: yol+cu > yolcu, güzel+ce > güzelce, yavru+cak > yavrucak, yol+da > yolda, yer+den > yerden, yor-gun > yorgun, dal-gıç > dalgıç, del-gi > delgi, sol-du > soldu, al-dık+ça > aldıkça, bekle-dik+i+m > beklediğim, yüz-dük+ü > yüzdüğü vb. Verilen örnekte de kök ötümsüz ünsüzle bitmektedir. Ünsüz uyumu kuralı gereği, buna getirilen ek ötümsüz bir ses ile başlamalıdır. Doğru yazım, Kökden yerine Kökten olmalıdır. Doğru cevap C’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum