Türk Dili 2 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda görülen işletme adı yazılırken hangi yazım kuralı ihlal edilmiştir?


Küçük ünlü uyumu

Büyük ünlü uyumu

Ünsüz uyumu

Ünsüz nöbetleşmesi

Ünlü daralması


2.Soru

I- Öz yaşam öyküsü birinci kişinin ağzından anlatılır.
II- Yazarın amacı okuyucunun belli bir konuya dikkatini çekmek, o konuda düşünmesini sağlamaktır.
III- Bilim, sanat, siyaset vb. alanlarında tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
IV-Augustine tarafından yazılan İtiraflar, Batı kültürünün ilk otobiyografik anlatısı kabul edilir.
Öz yaşam öyküsüyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I-IV

I-II-III

I-II-III-IV

I-III-IV

I-III


3.Soru

Aşağıdaki fiillerden hangisine -yor eki getirilirse ünlü daralması oluşur?


başlamak

bitirmek

gezmek

kesilmek

daralmak


4.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerde bir yanlışlık yoktur?


TÜBİTAK’ dan burs alıyormuş.

Babası PTT’ den emekliymiş.

Kardeşim bu yıl İTÜ’ni bitirdi.

TDK’ nun sözlüğü yeniden basılacakmış.

Bu peynir SEK’ de üretilmiş.


5.Soru

I. Saat yazımında saat ile dakika arasına konur.
II. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa
bunların arasına konur.
III. Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde
kullanılır.
IV. Rakamların yazımında kesirleri göstermek için
kullanılır.
Yukarıda nokta kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

III ve IV


6.Soru

Seçeneklerden hangisinin yazılmasında çoğunlukla düşünceye dayalı plan tercih edilir?


Roman
Öykü
Makale
Şiir
Tiyatro

7.Soru

Tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını, görüşme tekniğinden yararlanarak, geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek; araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır.
Tanımı verilen düşünce yazısı aşağıdakilerden hangisidir?


Deneme

Eleştiri

Röportaj

Anı

Günlük


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir kompozisyon yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?


Konunun belirlenmesi
Konunun araştırılması
Konunun sınırlandırılması
Konunun deneyimlenmesi
Bir görüş bildirmesi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazarken uygulamamız gerekenlerden biri değildir?


Kağıdın kompozisyon yazmaya uygun olması
Yaklaşık olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 1 cm, sağdan 3 cm boşluk bırakılması
Yazım kurallarına uyulması
Noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması
Konuşma diliyle yazılması

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde büyük harf yazım kuralına uyulmuştur?


İstemek, “istiyorum.” Demek değil, harekete geçmektir.

İstemek, “İstiyorum.” demek değil, harekete geçmektir.

Canım arkadaşım, seni çok özledim.

Oraya ilkbaharda gitmek lazım.

Nasa altı yıl sonra marsa indi.


11.Soru

Aşağıda yazarlarıyla beraber verilen eserlerden hangisi Batı edebiyatında anı türünün ilk örnekleri arasında gösterilmektedir?


Julius Sezar-Gallia Savaşı

J. J. Rouseau- İtiraflar

Victor Hugo-Gördüklerim

Verlaine-İtiraflar

Goethe- Genç Wertherin Acıları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazarken izlememiz gereken adımlardan birisi değildir?


Konunun seçilmesi
Konunun sınırlandırılması
Konuyla ilgili ana düşüncenin belirlenmesi
Konuyla ilgili yardımcı düşüncenin belirlenmesi
Konunun sınırlandırılmaması

13.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?


Leylekleri görünce sevinci gözlerine yansıdı.

Kırdık mı kanadını serçenin?

Fermanı tekrar çevreye sardı. Koynuna koyacaktı. Fakat göğsünün görünmez bir cendere ile sıkıldığını duydu. (Ömer Seyfettin, Ferman)

Karanlığın içinden Emine’nin beyaz dişleri iki sır sedef taneleri gibi parlıyor. (Yakup Kadri, Yaban)

Kendimi hiç de eksik hissetmiyorum. (Ayşe Kulin, Türkan)


14.Soru

I-Tarihte en çok din değiştiren toplum türklerdir.

II- Güney Amerika'da ispanyolca konuşulur

III- Tdk 1923'te Atatürk tarafından kurulmuştur.

IV- Savaşta nice komutan, er, onbaşı şehit olmuştu.

V- Kadın, polise " beni ne ile şuçluyorsunuz" diye çıkıştı.

Hangisinde büyük harf kullanım hatası yoktur? 


I

II

III

IV

V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüz ikizleşmesine örnektir?


akla ziyan

okul kaydı

asker oğlu

tren hattı

deli gönlüm


16.Soru

Hangi seçenekte büyük harf kullanımı ile ilgili bir yanlış vardır?


Bilim insanları mars'ta yaşamın olduğunu öne sürüyorlar.

Karakterimizin bir kısmını da DNA'mız oluşturuyor.

Savaşta gösterdiği kahramanlıkla yüzbaşı terfi etti.

Ne yazıkki bugün Müslümanlığın olduğu coğrafyalara savaş hakim

Dünyada en çok konuşulan dillerin başında Çince geliyor.


17.Soru

Bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne ad verilir?


makale
röportaj
deneme
tez
sunum

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin okura yardımcı olduğu konulardan biri değildir?


Okumayı kolaylaştırır
Anlamayı kolaylaştırır
Yazarın okura aktarmak istediği duygu ve düşüncelerin doğru ulaşmasını sağlar
Sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtir
Metnin hızlı okunmasını sağlar

19.Soru

“Güneş doğarken yatmak yakışık alır mı? Allah, rızkı sabah erkenden dağıtır, hiçbir şey yapmasanız da elinizi açıp ( ) Allah ( ) deyip rızkınızı alın yine yatın...” derdi.
Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Tırnak işareti

Tek tırnak

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


20.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.

 Yarın düğünümüz var. Konuklara meyvenin ve sebzenin en tazesini sunmak için babamlar pazara gittiler.

Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Haydi yatağa!

Çocuklar, “Ders çalışacağız.” diye beni kandırıp sinemaya kaçmış. Günümüz çocukları işte!

Babam dün dedemi de ziyarete gitti, dedem de babamdan habersiz bize geldi.