Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #962068

Aşağıdaki rakamlardan hangisi doğru yazılmıştır?


Amcamın iki bin kitabı var.

Kızcağız yirmialtı yalındaymış.

Ev 120000 değerindeymiş.

Dedemler buraya 1920 lerde gelmişler.

2. Mahmut 1785’ de doğmuştur.


Yanıt Açıklaması:

Büyük sayılar yazılırken okumayı kolaylaştırmak amacıyla sondan başlayarak her üç basamakta bir nokta konur. Öyleyse, C yanlıştır. Eğer sayılar rakamla yazılıyor ve sonrasında ek geliyorsa bu eklerin yazımında ünlü ve ünsüz uyumlarına uyulur ve bunlar kesme işareti kullanılarak yazılır. Öyleyse, D ve E yanlıştır. Romen rakamları; yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazımında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların ön bölümlerindeki sayfaların numaralandırılmasında ayrı yazılır. Öyleyse, E yanlıştır. Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı yazılır: on beş kitap, beş yüz bin lira, bir milyon iki yüz bin vb. Öyleyse, A doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum