Türk Dili 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?


Gün boyu uyumayan bebek, akşam babası gelip de onu arabayla gezdirince anında gözlerini kapamıştı.

Hastalanmaya gör. Doktor, ilaç, hastane derken insanın doğrusu ya anası ağlıyor, arkadaş!

Çok şükür, öbürkü gün tatil başlıyor. Nihayet uzun kışın yorucu ve sıkıcı etkisinden kurtuluyorum.

Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.

Gençler arasında kitap okuma oranının düşmesi, bilgisayarların olumsuz etkileri arasında gösterilebilir.


2.Soru

Sosyal hayattaki çeşitli olaylar( ) doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta


3.Soru

Aşağıdaki rakamlardan hangisi doğru yazılmıştır?


Amcamın iki bin kitabı var.

Kızcağız yirmialtı yalındaymış.

Ev 120000 değerindeymiş.

Dedemler buraya 1920 lerde gelmişler.

2. Mahmut 1785’ de doğmuştur.


4.Soru

İnce anlamlı, güldürme amacı güden, halk öykücülüğü geleneğinin uzantısı kısa öykülere ne ad verilir?


Eleştiri
Makale
Fıkra
Söyleşi
Deneme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İkilemelerin yazım kuralına ilişkin doğru bir bilgidir?


Araya noktalama işareti konulmadan ayrı yazılır.
Araya noktalama işareti konulmadan bitişik yazılır.
Araya noktalama işareti konularak ayrı yazılır.
Araya noktalama işareti konularak bitişik yazılır.
Araya virgül konularak bitişik yazılır.

6.Soru

Amacı bilgi vermek ve okurun görüş ve düşüncesini etkilemek olan düşünce yazısı aşağıdakilerden hangisidir?


Makale

Fıkra

Eleştiri

Deneme

Söyleşi


7.Soru

Kasımpaşa’dan Beyoğlu’na hiç çıkmamış adam ilk konuşmaya başladığı zaman, kara gözlerini açmıştı.

Yukarıdaki cümlede sözcüklerin bitişik yazılmasına dair hangi kurala örnek görüyoruz?


İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa bitişik yazılır.

Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır.

Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır.

Ara yönleri bildiren sözcükler ile artık somut yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen, tek sözcük gibi düşünülen tamlamalar bitişik yazılır.


8.Soru

Deneme hangi özelliğiyle makaleden ayrı bir özellik taşır?


Belgelere ve tanıklıklara yer verme zorunluluğu olmaması

Okuyucuyu düşündürmeyi amaç edinmesi

Belirli bir düşünceyi benimsetmeye çalışmaması

Belirli bir sonuç ve yargıya varmamak

Her konuda yazılabilmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öznel yanı bulunan düşünce yazılarındandır?


Araştırmaya dayalı düşünce yazıları

Anı

Gezi

Deneme

Günlük


10.Soru

Montaigne aşağıdaki düşünce yazısı türlerinden
hangisine öncülük etmiştir?


Makale

Eleştiri

Deneme

Fıkra

Anı


11.Soru

Sayıların yazımıyla ilgili hangisi yanlıştır?


Cenaze o kadar kalabalıktı ki neredeyse on bin kişi katılmıştı.

Bu yıl ihracat geliri 325.920.450 lira civarındadır.

Dünya nüfusu 7 milyar 142 milyon 538 bin 918 kişiye ulaşmıştır

Bir şansım olsa 1940lı yıllarda yaşamak isterdim.

1990'a baktığımızda toplum yapsında ciddi değişimler görülür.


12.Soru

Sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kompozisyon

Anlatı

Yazılı Kompozisyon

Dil

Konuşma


13.Soru

Hangisi kompozisyondaki yardımcı düşünce / düşüncelerin özelliklerinden değildir?


Birden çoktur.

Yazmaya başlamadan önce üretilmelidir.

Ana düşünceyi destekler.

Ana düşünceyi desteklediği oranda değerlenir.

Yazarın görüşünü içermek zorundadır.


14.Soru

Günümüzde kullandığımız şekliyle noktalama işaretleri yazım dilimizde ilk olarak hangi eserde kullanılmıştır?


Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
Seyehatname - Evliya Çelebi
Şair Evlenmesi - Şinası
Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
Zübük - Aziz Nesin

15.Soru

Batı edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


William Shakespeare

Oscar Wilde

Montaigne

Edgar Allen Poe

Balzac


16.Soru

Ara yönleri bildiren sözcükler ile ilgili hangisi doğrudur?


Her zaman bitişik yazılır (örnek: kuzeydoğu)
Özel isim gibi kullanıldığında ayrı ve ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılır (Örnek: Kuzey doğu)
Özel isim gibi kullanıldığında ayrı ve iki sözcüğün de ilk harfi büyük yazılır (Örnek: Kuzey Doğu)
Belli bir kural yoktur. Bitişik ya da ayrı yazılabilir.
Bitişik ancak sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır (Örnek: KuzeyDoğu)

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?


Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.
Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Ama, fakat, ancak gibi bağlaçlardan önce virgül konabilir.
Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.

18.Soru

Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için
kullanılan noktalama işareti hangisidir?


Nokta

Tek tırnak

Noktalı virgül

Kesme işareti

Üç nokta


19.Soru

Edebiyat, sanat, spor gibi kendi alanlarında tanınmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana bilgi vermeyi amaçlayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Anı
Deneme
Biyografi
Otobiyografi
Öz yaşam öyküsü

20.Soru

Hangisi kompozisyon planını yaparken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden değildir?


Konunun özelliği

Ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin niteliği

Kullanılacak örnekler

Anlatım biçimi

Kelime sayısı