Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #977605

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yukarıda verilen cümlede koyu olarak yazılmış olan ifade aşağıdaki hangi kurala örnektir?


İsim + fiil tarzında kurulan yapılarda eğer ses düşmesi veya değişmesi yoksa bu tip birleşik sözcükler ayrı yazılır.

Hayvan veya bitki, eşya veya alet, durum, yer, bilim ve bilgi, yiyecek, gök cisimleri, organ, zaman, renk, yön, yol ve ulaşım vb. bildiren sözcüklerden birisi ile oluşan ve bunlardan birisinin anlamını koruduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır.

ç, dış, alt, üst, ön, art, büyük, küçük, orta, karşı, sağ, sol, bir, iki, tek, çift, sıra, gibi sözcüklerin başta olduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır.

Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır.

İsim veya fiil soylu yüklemlere, ek fiilin çekimli idi, imiş veya ise biçimleri getirildiğinde bunlar ayrı veya bitişik yazılabilir


Yanıt Açıklaması:

Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır. renk renk, hızlı hızlı, düşe kalka, koşa koşa, açık seçik, büyük büyük, çarşı pazar, eğri büğrü, çoluk çocuk, tek tük, pat küt, gümbür gümbür, masa filan, falan falan, falan filan, defter mefter, yol mol vb.

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yorumlar
  • 0 Yorum