Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #977677

12. yüzyılda Arapçadan Latinceye çevirilerle başlayan uyanmanın Fransa’da da yankısı açıkça görülüyordu. (Sevim Tekeli, Bilim Dillerinin Tarihsel Gelişimi)

Yukarıdaki cümlede yer alan koyu yazılı olan da ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bilgidir?


Bağlaçtır

Hal ekidir

Edattır

İkilemedir

Pekiştirmedir


Yanıt Açıklaması:

Örnekteki koyu yazılı sözcük, cümleden çıkarılırsa anlam bozulmamaktadır; öyle ise bir bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum