Türk Dili 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde -mı/-mi doğru yazılmıştır?


İyisimi, yarından tezi yok, keşişin izini tutup gidelim; kader, kısmetse bir gün olur arkalarından yetişiriz. (Eflâtun Cem Güney, Kerem İle Aslı)

Hayat pahalılaştı mı dostluklar ucuzlar. (Haldun Taner, Koyma Akıl Oyma Akıl)

Öyle ki, Yorgi bir gün: - Yahu çocuklar, demişti, ay ışığında futbol oynamak kıyakmı kıyak olacak! (Orhan Kemal, Baba Evi)

Ben, şu topraklarda yatan güneşin - bir gün olsun - doğduğunu görmeyecekmiyim? (Namık Kemal, Gülnihal)

Yanındakine dönüp ertesi gün gösteriye katılacakmısın diye sorarken göz göze geldik.


2.Soru

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korku gibi
anlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanında
bulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun bir
tonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?


Soru işareti

Uzun çizgi

Kesme işareti

Tırnak işareti

Ünlem işareti


3.Soru

Aşağıda verilen birleşik sözcüğü oluşturan yazımlardan hangisi doğrudur?


hanım eli

kalburabastı

imam bayıldı

su çiçeği

dilber dudağı


4.Soru

Anlatılanlara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden ve sözlerinden yararlanma paragraftaki anlatım biçimlerinden hangisidir?


Örneklendirme

Tanıklama

Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama


5.Soru

Günümüzdeki noktalama işaretlerinin ilk olarak kullanıldığı “Şair Evlenmesi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Namık Kemal

Âli Bey

Şinasi

Şemseddin Sâmi

Fatma Aliye


6.Soru

Kompozisyonda biçim açısından kullanılan kâğıdın ebatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Üstten 6 cm, alttan 2 cm, sağdan 3 cm, soldan 1 cm

Üstten 5 cm, alttan 1 cm, sağdan 3 cm, soldan 2 cm

Üstten 5 cm, alttan 2 cm, sağdan 2 cm, soldan 1 cm

Üstten 6 cm, alttan 1 cm, sağdan 2 cm, soldan 2 cm

Üstten 4 cm, alttan 2 cm, sağdan 3 cm, soldan 1 cm


7.Soru

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar birbirinden hangi noktalama işareti ile ayrılır?


Nokta

Virgül

Noktalı virgül

İki nokta

Üç nokta


8.Soru

Eski edebiyatta "ruznâme" olarak adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?


Günlük
Röportaj
Fıkra
Deneme
Eleştiri

9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Deneme yazılarının özelliklerinden değildir?


Anlatımda öznellik egemendir.
İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
Özgün söyleyişlere yer verilir.
Yazının sonunda düşünceler kesin yargılara bağlanır.

10.Soru

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?


Makale

Deneme

Fıkra

Eleştiri

Günlük


11.Soru

Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: ( ) Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


12.Soru

Doğruluğu, halkın yüzyıllar alan deneyimlerine dayanan, halkın sınama-yanılma yoluyla bulduğu doğruları anlatan kalıplaşmış sözlere ne denir?


Deyim

Atasözü

Mecaz

Vecize

İkileme


13.Soru

12. yüzyılda Arapçadan Latinceye çevirilerle başlayan uyanmanın Fransa’da da yankısı açıkça görülüyordu. (Sevim Tekeli, Bilim Dillerinin Tarihsel Gelişimi)

Yukarıdaki cümlede yer alan koyu yazılı olan da ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bilgidir?


Bağlaçtır

Hal ekidir

Edattır

İkilemedir

Pekiştirmedir


14.Soru

Montaigne aşağıdaki düşünce yazısı türlerinden hangisine öncülük etmiştir?


Makale

Eleştiri

Deneme

Fıkra

Anı


15.Soru

Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


yer elması

çakmak taşı

şeker kamışı

hanım eli

içli köfte


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde büyük harf doğru kullanılmıştır?


Sayın başkan

Saygıdeğer meslektaşlar

Türklük

Yasak bölge

Nene hatun


17.Soru

Tarihsel Eleştiri ve Toplum Bilimsel Eleştiri hangi eleştiri türü içinde ele alınır?


Yapıta dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Sanatçıya dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri

Okura dönük eleştiri


18.Soru

Sosyal hayattaki çeşitli olaylar ( ) doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta


19.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?


Ne yesem yarıyor. Kimileri var benim yediğimin on katını yiyor, yine de kilo falan almıyor. Öylelerine öyle imreniyorum ki!

Hadi sofraya buyurun! Meyve ve sebzelerimizin hepsi kendi bahçemizden. Hepsi organik.

Kadının çalışma dünyasına katılmasına kesinlikle evet diyorum! Ancak yine de minicik yavruların sabahın köründe servis arabalarıyla kreşlere, anaokullarına taşınmasına insanın içi yanıyor.

Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.

Bana öyle geliyor ki yakın gelecekte basılı kitap tamamen ortadan kalkacak.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'da noktalama işaretlerini kullanan ilk kişidir?


Ziya Paşa
Şinasi
Namık Kemal
Recaizade Mahmud Ekrem
Abdülhak Hamit Tarhan