Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #12079

I.Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirme amacıyla yazılan yazılardır. II. Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı yazı türleridir. III.Birinci tekil anlatımla yazılır. IV.Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yukarıdakilerden hangileri Makale'nin özelliklerindendir?


I, II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV
III ve IV
II ve IV

Yanıt Açıklaması: Makale üçüncü tekil anlatımla yazılır dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum