Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #367435

I- İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlar.
II- Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Cumhuriyetin ilanıyla birliktedir.
III- Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazarlar değildir.
IV- Düşünce yazılarında yazarlar genellikle sözcüklerin mecaz anlamlarını kullanırlar.
Yukarıda düşünce yazıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Tanzimat’la birliktedir. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genelde sözcüklerin ilk anlamlarıyla oluşturulan düşünce yazılarında, okurda bıraktığı izlenimin kişiden kişiye değişmeyeceği varsayılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum