Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #371426

Aşağıda verilenlerden hangisi makale ve deneme arasındaki farkı açıklar?


Deneme herhangi bir konuyu kişisel görüşlerle açıklar. Deneme yazarı kişisel görüşlerini kanıtlamak için belge ve tanıklara yer vermez. Makalede ise yazar, bilimsel görüşlerini ortaya konulan sonuçlarla kanıtlma amacı güder.

Deneme sanatsal yazı, makale düşünce yazısıdır.

Denemede okuyucunun konu üzerinde düşünüp bir sonuca varması amaçlamazken, makalede bu amaç, ayırıcı bir özelliktir.

Makalede yazar, kendi görüşlerinden bahsettiği için öznel bir dil kullanırken, denemede yazar nesnel ve bilimsel bir dil kullanır.

Deneme yazılarında anlatım yalın ve yoğunken, makalelerde gelişigüzel bir anlatım vardır.


Yanıt Açıklaması:

Deneme ve makalenin her ikisi de düşünce yazısıdır. Denemede yazar, anlattığı konu hakkında dikkat çekmeyi, okuyucuyu düşündürmeyi amaçlar. Makalede yazar nesnel bir dil kullanırken, denemede öznel bir dil kullanılır. Makalede anlatım yalın ve yoğunken, denemede gelişigüzel bir anlatım vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum