Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11962

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda ele alınan konuyla ilgili yanlış bir değerlenmedir ?


Çıkış noktasını herhangi bir olay belirleyebilir.
Bir özdeyiş, konunun merkezinde yer alabilir.
İstenilen her konu hakkında yazılabilir.
Çokça işlenen konulardan uzak durulur .
Konu, faklı açılardan incelenir.

Yanıt Açıklaması: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum konu olarak adlandırılır. Kompozisyonda ise üzerinde yazı yazılan her şey konudur. Bir özdeyiş, bir atasözü, bir deyim, birkaç dize, bir olay hatta bir sözcük konuyu oluşturabilir. Kompozisyon yazmak üzere bunlardan biri bir konu olarak verilebilece¤i gibi konunun doğrudan doğruya belirlenmesi de istenebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum