Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11963

Aşağıdakilerden hangisi konuyu ana düşünceden ayıran özelliklerden biri değildir ?


Konu ortak, ana düşünce ise bireyseldir.
Konu bir düşüncenin sorgulanmasıyhla ortaya çıkar.
Ana düşünce yapılan sorgulamanın bir yanıtı niteliğindedir.
Ana düşünce yazarın konuya bakış açısını ortaya koyar.
Ana düşünce, konudan önce belirlenmelidir.

Yanıt Açıklaması: Konu ortak olduğu hâlde ana ve yardımcı düşünceler bireyseldir. Bu bakımdan konu ile ana düşüncenin birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Konunun belirlenmesinden sonra yazımızın ana düşüncensini ve bu düşünceyi destekleyecek, açıklayacak, geliştirecek yardımcı düşünceleri bulma adımınınnatılması gerekmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum