Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #367335

Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa hangi türün öncülerindendir?


Makale

Deneme

Fıkra

Eleştiri

Röportaj


Yanıt Açıklaması:

Türk Edebiyatı’nın klasik dönemi olarak adlandırılan 15. yüzyıldan 19. Yüzyıla kadarki sürecinde şiir önemli bir yer tuttuğu için bütün edebî türler şiirle ilgili kurallar çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemde divan şairlerinin övgü ve yergilerinde, toplumsal sorunlardan şikâyetlerinde eleştirel bir tutum olduğu görülür.
Ancak eleştirinin kendine özgü kuralları olan bir anlatım türü olarak benimsenmesinin Tanzimat dönemiyle başladığını görmekteyiz. Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa bu türün öncüleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum