Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #367449

Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Makalede ele alınan konu bilimsel bir tarzda işlenmelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmamalı ve dolaylı anlatımlara yer vermelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgelerden, örneklerden yararlanmalıdır.

Makalede öznel görüşlerden sakınılmalı ve nesnellik ön planda olmalıdır.

Makalede üçüncü tekil anlatım kullanılmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Makale yazımında dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri de üsluptur. Makale yazarken yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmalı dolaylı anlatım ve söz oyunlarına yer vermemelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum