Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #369931

Paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?


Paragraflar satır başı yapılarak belirtilir.

Paragraf birkaç cümleden oluşabileceği gibi tek
cümlelik paragraflar da vardır.

Paragraf düzeni kompozisyonun düzeninden
farklıdır.

Bir düşünceden başka düşünceye geçerken
akıcılığa dikkat etmek paragraflar arası geçişleri
sağlar.

Paragraf bir düşüncenin ele alındığı, işlendiği,
örneklendirildiği, geliştirildiği ve sonuca
bağlandığı bir bütünlüktür.


Yanıt Açıklaması:

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzeninden
farksızdır. İlk cümle, paragrafa giriş cümlesidir. Bu
cümle, aynı zamanda paragrafın da konusunu belirler.
İzleyen cümleler paragrafın gelişme bölümünü oluşturur.
Bu bölümde konu, örneklerle açılabilir. Paragrafın son
cümlesi ise sonucu belirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum