Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11920

Seçeneklerden hangisi sanatsal yazı türlerine örnek gösterilemez?


Şiir
Öykü
Bildiri
Roman
Tiyatro

Yanıt Açıklaması: Sanatsal yazılar, edebi, yazınsal metinler veya kurmaca, kurgusal metinler olarak da ifade edilmektedir. Seçeneklerde yer alan "bildiri" bu özellikler açısından değerlendirildiğinde, sanatsal yazı türü arasında yer almaz
Yorumlar
  • 0 Yorum