Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11975

I. Karar yazısının başına sırasıyla tarih, gün, karar numarası, oturum saati ve yeri yazılır. II. Giriş bölümünde toplantının gündemi ve konu belirtilir. III. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır. IV. Kararın sonuna sadece toplantı başkanın adı yazılır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri karar yazısı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?


I
I, II
I, II, IV
I, II, III
I, II, III ,V

Yanıt Açıklaması: Karar yazısının sonuna yalnızca toplantı başkanının adının yazılması yeterli değildir, üyelerin adları ve imzaları da gereklidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum